Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Praktyki zawodowe

Wiemy, jak ważnym atutem na rynku pracy jest posiadanie doświadczenia zawodowego!
Praktyka zawodowa jest integralną częścią studiów i programu nauczania, może otworzyć Ci drogę do kariery zawodowej.

Głównym celem praktyk zawodowych jest ugruntowanie wiedzy, nabycie odpowiednich umiejętności oraz ukształtowanie pozytywnych cech osobowościowych niezbędnych w przyszłej pracy. Podczas praktyk pozyskaj niezbędne materiały m.in. do realizacji pracy dyplomowej!

Podczas praktyk zawodowych zapoznasz się m. in. z:

  • danym obszarem działalności organizacji, jej strukturą i codziennym funkcjonowaniem
  • zakresem zadań pionów i komórek w organizacji
  • zasadami przestrzegania tajemnicy służbowej
  • organizacją przepływu informacji oraz dokumentów
  • zasadami współpracy z innymi pracownikami

A ponadto:

  • zaprezentujesz się przed potencjalnym pracodawcą
  • zdobędziesz cenne doświadczenie zawodowe
  • poznasz przyszłe środowisko pracy w danej branży
  • zdobędziesz ważne kontakty w środowisku

Obowiązek odbycia praktyk mają studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Wymiar praktyk zawodowych dla poszczególnych kierunków studiów obowiązujący osoby, które rozpoczną studia od r. akad. 2017/2018:

lp. kierunek studiów wymiar praktyk
1. administracja 12 tygodni
2. informatyka 12 tygodni
3. kosmetologia 12 tygodni
4. zarządzanie 12 tygodni
5. dietetyka 15 tygodni
6. kosmetologia (mgr uzupełniające) 16 tygodni
7. fizjoterapia (mgr)  36 tygodni

 

Szczegółowych informacji o przebiegu praktyk udziela: Szczegółowych informacji o przebiegu praktyk udziela:

inż. Aleksandra Świdwińska
Biuro Karier
pok. 200, 1 piętro (Dziekanat)
Tel.: 58 769 08 10
e-mail: praktyki@wsz.pl

Cofnij

Studia w jeden rok

Zamów informator o studiach podyplomowych.

 

Twoje imię i nazwisko

Twój adres e-mail

WSZ na Facebooku