Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Praktyki zawodowe

Wiemy, jak ważnym atutem na rynku pracy jest posiadanie doświadczenia zawodowego!
Praktyka zawodowa jest integralną częścią studiów i programu nauczania, może otworzyć Ci drogę do kariery zawodowej.

Głównym celem praktyk zawodowych jest ugruntowanie wiedzy, nabycie odpowiednich umiejętności oraz ukształtowanie pozytywnych cech osobowościowych niezbędnych w przyszłej pracy. Podczas praktyk pozyskaj niezbędne materiały m.in. do realizacji pracy dyplomowej!

Podczas praktyk zawodowych zapoznasz się m. in. z:

  • danym obszarem działalności organizacji, jej strukturą i codziennym funkcjonowaniem
  • zakresem zadań pionów i komórek w organizacji
  • zasadami przestrzegania tajemnicy służbowej
  • organizacją przepływu informacji oraz dokumentów
  • zasadami współpracy z innymi pracownikami

A ponadto:

  • zaprezentujesz się przed potencjalnym pracodawcą
  • zdobędziesz cenne doświadczenie zawodowe
  • poznasz przyszłe środowisko pracy w danej branży
  • zdobędziesz ważne kontakty w środowisku

Obowiązek odbycia praktyk mają studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Wymiar praktyk zawodowych dla poszczególnych kierunków studiów, dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019:

lp. kierunek studiów profil wymiar praktyk
1. administracja praktyczny 12 tygodni
2. informatyka praktyczny 12 tygodni
3. kosmetologia praktyczny 12 tygodni
4. zarządzanie praktyczny 12 tygodni
5. dietetyka praktyczny 15 tygodni
6. kosmetologia (mgr uzupełniające) praktyczny 12 tygodni
7. fizjoterapia (mgr) praktyczny  36 tygodni
Szczegółowych informacji o przebiegu praktyk udziela:

mgr Alicja Kowalewska
Biuro Karier
pok. 201 (obok dziekanatu)
Tel.: 58 769 08 69
Fax: 58 769 08 19
e-mail: praktyki@wsz.pl

Cofnij

WSZ na Facebooku