Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Praktyki zawodowe

Wiemy, jak ważnym atutem na rynku pracy jest posiadanie doświadczenia zawodowego!
Praktyka zawodowa jest integralną częścią studiów i programu nauczania, może otworzyć Ci drogę do kariery zawodowej.

Głównym celem praktyk zawodowych jest ugruntowanie wiedzy, nabycie odpowiednich umiejętności oraz ukształtowanie pozytywnych cech osobowościowych niezbędnych w przyszłej pracy. Podczas praktyk pozyskaj niezbędne materiały m.in. do realizacji pracy dyplomowej!

Podczas praktyk zawodowych zapoznasz się m. in. z:

  • danym obszarem działalności organizacji, jej strukturą i codziennym funkcjonowaniem
  • zakresem zadań pionów i komórek w organizacji
  • zasadami przestrzegania tajemnicy służbowej
  • organizacją przepływu informacji oraz dokumentów
  • zasadami współpracy z innymi pracownikami

A ponadto:

  • zaprezentujesz się przed potencjalnym pracodawcą
  • zdobędziesz cenne doświadczenie zawodowe
  • poznasz przyszłe środowisko pracy w danej branży
  • zdobędziesz ważne kontakty w środowisku

Obowiązek odbycia praktyk mają studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Wymiar praktyk zawodowych dla poszczególnych kierunków studiów:

lp. kierunek studiów wymiar praktyk
1. administracja 5 tygodni
2. informatyka 5 tygodni
3. kosmetologia 12 tygodni
4. zarządzanie 5 tygodni
5. dietetyka 15 tygodni
6. kosmetologia (mgr uzupełniające) 12 tygodni
7. fizjoterapia (mgr)  36 tygodni

 

Szczegółowych informacji o przebiegu praktyk udziela: Szczegółowych informacji o przebiegu praktyk udziela:

mgr inż. Aleksandra Świdwińska
Biuro Karier
pok. 302, 2 piętro
Tel.: 58 769 08 98
e-mail: praktyki@wsz.pl

Cofnij

Studia w jeden rok

Zamów informator o studiach podyplomowych.

 

Twoje imię i nazwisko

Twój adres e-mail

WSZ na Facebooku