Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

CZESNE NA RATY STUDIA PODYPLOMOWE

WYSOKOŚĆ CZESNEGO ORAZ 2 I 5 RAT 

 

kierunek studiów wysokość czesnego za semestr 2 raty 5 rat*
Dietetyka 1 800 zł 900 zł 360 zł
Ekodietetyka (I, II semestr) 2 200 zł 1 100 zł 440 zł
Ekodietetyka (III semestr) 2 200 zł 1 800 zł 900 zł 360 zł
Kosmetologia bioestetyczna 3 000 zł 1 500 zł 600 zł
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
w placówkach oświatowych
1 600 zł 800 zł 320 zł
Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji 2 000 zł 1 700 zł 850 zł 340 zł
Zarządzanie oświatą 1 250 zł 625 zł 250 zł**

 

 

* W PRZYPADKU ROZŁOŻENIA CZESNEGO NA 5 RAT DO PIERWSZEJ RATY NALEŻY DOLICZYĆ OPŁATĘ 50 ZŁ ZA ROZŁOŻENIE CZESNEGO NA RATY.

** W SEMESTRZE LETNIM MOŻLIWE JEST ROZŁOŻENIE CZESNEGO TYLKO NA 4 RATY PO 325 ZŁ, PŁATNE DO: 15 LUTEGO, 15 MARCA, 15 KWIETNIA, 15 MAJA.


TERMINY PŁATNOŚCI 

SEMESTR ZIMOWY R. AKAD. 2018/2019
CZESNE W CAŁOŚCI 2 RATY 5 RAT
30 września 30 września 30 września
15 października
15 grudnia 15 listopada
15 grudnia
15 stycznia
SEMESTR LETNI R. AKAD. 2018/2019
CZESNE W CAŁOŚCI 2 RATY 5 RAT
15 lutego 15 lutego 15 lutego
15 marca
15 kwietnia 15 kwietnia
15 maja
15 czerwca
Cofnij

WSZ na Facebooku