Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

OPŁATY ZA STUDIA PODYPLOMOWE

Specjalnie dla naszych kandydatów przygotowaliśmy atrakcyjną ofertę płatności za studia podyplomowe.

COACHING ZDROWIA 
wpisowe: 200 zł
czesne: 2 500 zł/semestr

DIETETYKA
wpisowe: 200 zł
czesne: 1 800 zł/semestr

GRAFIKA KOMPUTEROWA
wpisowe: 200 zł
czesne: 1 700 zł/semestr

KOSMETOLOGIA BIOESTETYCZNA
wpisowe: 200 zł
czesne: 3 000 zł/semestr

NOWOCZESNE METODY FIZJOTERAPII
wpisowe: 200 zł
czesne: 3 000 zł/semestr

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ 
wpisowe: 400 zł
czesne: 1 250 zł/semestr

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 
wpisowe: 200 zł
czesne: 2 000 zł/semestr SUPER PROMOCJA – 1 700 zł/semestr

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM EUROPEJSKIM – NOWOŚĆ
wpisowe: 200 zł
czesne: 2 000 zł/semestr SUPER PROMOCJA – 1 700 zł/semestr

Wpisowe jest opłatą jednorazową i bezzwrotną.

Terminy płatności czesnego:
– I semestr (lub pierwszej z 2 lub 5 rat) 15 lutego 2018 r.,
– II semestr (lub pierwszej z 2 lub 5 rat) 30 września 2018 r.

CZESNE NA RATY KONTO

Szanowni Państwo,
Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na studia podyplomowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, przeznaczonego na finansowanie kształcenia pracowników i pracodawców.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku.
http://pup.gda.pl/pracodawcy_przedsiebiorcy/Ksztalcenie_pracownikow_oraz_pracodawcow.html

Cofnij

Studia w jeden rok

Zamów informator o studiach podyplomowych.

 

Twoje imię i nazwisko

Twój adres e-mail

WSZ na Facebooku