Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

OPŁATY ZA STUDIA PODYPLOMOWE

Specjalnie dla naszych kandydatów przygotowaliśmy atrakcyjną ofertę płatności za studia podyplomowe.

DIETETYKA
wpisowe: 200 zł
czesne: 1 800 zł/semestr

EKODIETETYKA
wpisowe: 200 zł
czesne: 2 200 zł/I, II semestr
2 200 zł  1 800 zł/III semestr

KOSMETOLOGIA BIOESTETYCZNA
wpisowe: 200 zł
czesne: 3 000 zł/semestr

PODOLOGIAnowość

wpisowe: 200 zł

czesne: 3200 zł/semestr

PRAWO MEDYCZNE Z ELEMENTAMI PRAWA KOSMETYCZNEGO I FARMACEUTYCZNEGO – nowość

wpisowe: 200 zł
czesne: 4850zł/semestr

TRYCHOLOGIA KOSMETOLOGICZNA – nowość
wpisowe: 200 zł
czesne: 3 600 zł/semestr

Wpisowe jest opłatą jednorazową i bezzwrotną.

Terminy płatności czesnego:
– I semestr (lub pierwszej z 2 lub 5 rat) 30 września 2018 r.
– II semestr (lub pierwszej z 2 lub 5 rat) 15 lutego 2019 r.

CZESNE NA RATY KONTO

Szanowni Państwo,
Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na studia podyplomowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, przeznaczonego na finansowanie kształcenia pracowników i pracodawców.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku.
http://pup.gda.pl/pracodawcy_przedsiebiorcy/Ksztalcenie_pracownikow_oraz_pracodawcow.html

Cofnij

WSZ na Facebooku