Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

OPŁATY ZA STUDIA PODYPLOMOWE

Specjalnie dla naszych kandydatów przygotowaliśmy atrakcyjną ofertę płatności za studia podyplomowe.

DIETETYKA
wpisowe: 200 zł
czesne: 1 800 zł/semestr

EKODIETETYKA
wpisowe: 200 zł
czesne: 2 200 zł/I, II semestr
2 200 zł  1 800 zł/III semestr

KOSMETOLOGIA BIOESTETYCZNA
wpisowe: 200 zł
czesne: 3 000 zł/semestr

PODOLOGIAnowość

wpisowe: 200 zł

czesne: 3200 zł/semestr

PRAWO MEDYCZNE Z ELEMENTAMI PRAWA KOSMETYCZNEGO I FARMACEUTYCZNEGO – nowość

wpisowe: 200 zł
czesne: 4850zł/semestr

TRYCHOLOGIA KOSMETOLOGICZNA – nowość
wpisowe: 200 zł
czesne: 3 600 zł/semestr

Wpisowe jest opłatą jednorazową i bezzwrotną.

Terminy płatności czesnego:
– I semestr (lub pierwszej z 2 lub 5 rat) 30 września 2019 r.
– II semestr (lub pierwszej z 2 lub 5 rat) 15 lutego 2020 r.

CZESNE NA RATY KONTO
Cofnij

WSZ na Facebooku