Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Opłaty studia II stopnia

OPŁATA REKRUTACYJNA (opłata jednorazowa, bezzwrotna) – 85 zł

CZESNE
WYSOKOŚĆ CZESNEGO ZA JEDEN SEMESTR: 

KIERUNEK STUDIÓW
MAGISTERSKICH
STUDIA STACJONARNE
I NIESTACJONARNE
 DLA ABSOLWENTÓW WSZ POZOSTALI KANDYDACI
kosmetologia 3 200 zł
SUPER PROMOCJA!
3 400 zł

Uprzejmie informujemy, że na ostatnim semestrze studiów czesne powiększone jest o 200 zł.

CZESNE NA RATY
WYSOKOŚĆ RAT 

WYSOKOŚĆ CZESNEGO
ZA SEMESTR
2 RATY 5 RAT*
3 200 zł 1 600 zł 640 zł
3 400 zł 1 700 zł 680 zł
 *WAŻNE! W PRZYPADKU ROZŁOŻENIA CZESNEGO NA 5 RAT DO PIERWSZEJ RATY NALEŻY DOLICZYĆ 50 ZŁ OPŁATY ZA ROZŁOŻENIE CZESNEGO NA RATY.
Kandydaci na studia, którzy złożą komplet dokumentów rekrutacyjnych do dnia 31 sierpnia 2018 r. zobowiązani są do uregulowania czesnego za I semestr (lub I raty) do dnia 15 września 2018 r.


TERMINY PŁATNOŚCI

SEMESTR ZIMOWY R. AKAD. 2018/2019
CZESNE W CAŁOŚCI 2 RATY 5 RAT
20 września 20 września 20 września
10 października
20 listopada 10 listopada
10 grudnia
10 stycznia
Kandydaci na studia, którzy złożą komplet dokumentów rekrutacyjnych do dnia 31 sierpnia 2018 r. zobowiązani są do uregulowania czesnego za I semestr (lub I raty) do dnia 15 września 2018 r.
SEMESTR LETNI  R. AKAD. 2018/2019
CZESNE W CAŁOŚCI 2 RATY 5 RAT
15 lutego 15 lutego 10 lutego
10 marca
15 kwietnia 10 kwietnia
10 maja
10 czerwca
KONTO

Potrzebujesz dodatkowych informacji o płatnościach?
przyjdź do nas: dział promocji i rekrutacji p.101
zadzwoń: tel.: 58 769 08 02, 769 08 03
napisz e-maila: rekrutacja@wsz.pl

Cofnij

WSZ na Facebooku