Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

OPŁATY studia I stopnia

OPŁATA REKRUTACYJNA (opłata jednorazowa, bezzwrotna)
studia licencjackie: 85 zł

CZESNE (opłata semestralna)

CZESNE NA RATY KONTO


WYSOKOŚĆ CZESNEGO ZA JEDEN SEMESTR NA KIERUNKU: 

KIERUNEK STUDIÓW CZESNE ZA JEDEN SEMESTR
STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE
dietetyka 2 500 zł
SUPER PROMOCJA* 
2 200 zł
2 500 zł
SUPER
PROMOCJA* 
2200 zł
kosmetologia 2 500 zł 2 700 zł
* SUPER PROMOCJA dotyczy I semestru studiów

Uprzejmie informujemy, że na ostatnim semestrze studiów (dotyczy wszystkich kierunków) czesne powiększone jest o 200 zł.

Potrzebujesz dodatkowych informacji o płatnościach?
przyjdź do nas: p.101
zadzwoń: tel.: 58 769 08 02, 769 08 03
napisz e-maila: rekrutacja@wsz.pl

Cofnij

WSZ na Facebooku