Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

OPŁATY studia I stopnia

OPŁATA REKRUTACYJNA (opłata jednorazowa, bezzwrotna)
studia licencjackie: 85 zł

CZESNE (opłata semestralna)

CZESNE NA RATY KONTO


WYSOKOŚĆ CZESNEGO ZA JEDEN SEMESTR NA KIERUNKU: 

KIERUNEK STUDIÓW CZESNE ZA JEDEN SEMESTR
STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE
dietetyka 2 500 zł
SUPER PROMOCJA* 
2 200 zł
2 500 zł
SUPER
PROMOCJA* 
2200 zł
kosmetologia 2 500 zł 2 700 zł
* SUPER PROMOCJA dotyczy I semestru studiów

Uprzejmie informujemy, że na ostatnim semestrze studiów (dotyczy wszystkich kierunków) czesne powiększone jest o 200 zł.

Potrzebujesz dodatkowych informacji o płatnościach?
przyjdź do nas: p.101
zadzwoń: tel.: 58 769 08 02, 769 08 03
napisz e-maila: rekrutacja@wsz.pl

Cofnij

WSZ na Facebooku