Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

OPŁATY studia I stopnia

OPŁATA REKRUTACYJNA (opłata jednorazowa, bezzwrotna)
studia licencjackie: 85 zł
studia inżynierskie: 85 zł

CZESNE (opłata semestralna)

niskie_czesne

CZESNE NA RATY KONTO


WYSOKOŚĆ CZESNEGO ZA JEDEN SEMESTR NA KIERUNKU: 

KIERUNEK STUDIÓW CZESNE ZA JEDEN SEMESTR
STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE
administracja 1 900 zł 1 800 zł
dietetyka 2 450 zł
SUPER PROMOCJA* 
2 000 zł
2 450 zł
SUPER
PROMOCJA* 
2 000 zł
informatyka 2 150 zł 2 100 zł
SEMESTR STUDIÓW GRATIS
kosmetologia 2 400 zł 2 600 zł
zarządzanie 1 750 zł 1 700 zł
* SUPER PROMOCJA dotyczy I semestru studiów

Uprzejmie informujemy, że na ostatnim semestrze studiów (dotyczy wszystkich kierunków) czesne powiększone jest o 200 zł.

TERMIN PŁATNOŚCI CZESNEGO
Kandydaci na studia, którzy złożą komplet dokumentów rekrutacyjnych do dnia 31 sierpnia 2018 r. zobowiązani są do uregulowania czesnego za I semestr (lub I raty) do dnia 15 września 2018 r.

Potrzebujesz dodatkowych informacji o płatnościach?
przyjdź do nas: p.101
zadzwoń: tel.: 58 769 08 02, 769 08 03
napisz e-maila: rekrutacja@wsz.pl

Cofnij

WSZ na Facebooku