Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Opłaty

OPŁATY STUDIA I STOPNIA – KANDYDACI OPŁATY STUDIA MAGISTERSKIE – KANDYDACI OPŁATY STUDIA II STOPNIA – KANDYDACI OPŁATY STUDIA PODYPLOMOWE OPŁATY STUDIA I STOPNIA – STUDENCI
Płatności za studia I i II stopnia oraz studia jednolite magisterskie należy dokonywać przelewem na konto uczelni:

ALIOR BANK SA
19 2490 0005 0000 4530 3202 1283
Adres: Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku, 80-335 Gdańsk, ul. Pelplińska 7
W tytule należy wpisać: nazwisko i imię, kierunek studiów

Płatności za studia podyplomowe, kursy i szkolenia należy dokonywać przelewem
na konto uczelni:
BZ WBK S.A.
75 1090 1098 0000 0001 2303 5450
Adres: Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku, 80-335 Gdańsk, ul. Pelplińska 7
W tytule należy wpisać: nazwisko i imię, kierunek studiów podyplomowych lub nazwa kursu/szkolenia

stypendia-dla-naszych-stude

Cofnij

WSZ na Facebooku