Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

ZDOBĄDŹ ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI

 

 

 

 

 

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA:
studia stacjonarne na kierunku: dietetyka, fizjoterapia, kosmetologia (studia licencjackie)
studia niestacjonarne na kierunku: administracja, dietetyka, fizjoterapia, kosmetologia (studia licencjackie i magisterskie), zarządzanie
OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!

Złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych gwarantuje miejsce na wybranych przez Ciebie studiach w Wyższej Szkole Zarządzania w Gdańsku.

Szczegółowych informacji o rekrutacji udziela dział promocji i rekrutacji.

Cofnij

WSZ na Facebooku