REKRUTACJA TRWA! - Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku
Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

REKRUTACJA TRWA!

Rekrutacja na semestr zimowy r. akad. 2018/2019 trwa!


.
.
.
.
.
.

 

Zapraszamy na studia od października 2018 r.

Rekrutację prowadzimy na studia stacjonarne i niestacjonarne:

Dokumenty można składać do 15 września 2018 r.

Szczegółowych informacji o rekrutacji udzielają pracownicy działu promocji i rekrutacji:
-kontakt mailowy: rekrutacja@wsz.pl
-kontakt telefoniczny: 58 769 08 02/03

Cofnij

WSZ na Facebooku