Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Raport „Wpływ zmian technologicznych na stan sektora bankowego”


Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem jest częścią ogólnopolskiego programu edukacji ekonomicznej sektora finansowego Bankowcy dla Edukacji.

Program Bankowcy dla Edukacji jest skierowany do dzieci i młodzieży, studentów oraz seniorów poprzez szereg projektów i działań edukacyjnych. W ramach jednego z projektów „Otwarte usługi bankowe” został opracowany raport „Wpływ zmian technologicznych na pracowników sektora finansowego”.

Raport jest bardzo ciekawym opracowaniem zarówno dla kadry naukowej jak również dla aktualnych i przyszłych kadr sektora finansowego.

Poniżej znajdziecie Państwo list przewodni Warszawskiego Instytutu Bankowości oraz link do pobrania raportu.

Szanowni Państwo,

Warszawski Instytut Bankowości wraz z Fundacją Krajowej Izby Rozliczeniowej na rzecz Rozwoju Cyfryzacji Cyberium, realizuje ogólnopolski program edukacyjny Bankowcy dla Edukacji poświęcony rozwojowi gospodarki elektronicznej i cyberbezpieczeństwu w ramach, którego prowadzony jest projekt „Otwarte usługi bankowe”.

Celem projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych i kształtowanie właściwych postaw oraz nawyków poszczególnych grup docelowych (dzieci, młodzieży, studentów, pracowników sektora bankowego oraz seniorów) wobec rozwoju gospodarki elektronicznej, elektronicznych usług finansowych oraz nowoczesnych i bezgotówkowych form płatności. Projekt został przygotowany tak aby odpowiadać na bieżące potrzeby i oczekiwania kolejnych pokoleń Polaków związane z dynamicznym rozwojem technologicznym oraz zapotrzebowaniem rynku na bardziej świadomych i wykwalifikowanych pracowników sektora finansowego.

W związku z powyższym w ramach projektu przygotowaliśmy opracowany przez zespół specjalistów raport pt. „Wpływ zmian technologicznych na pracowników sektora finansowego”, który przekazujemy w Państwa ręce. Raport, który Państwu prezentujemy, jest rezultatem gruntownego przeglądu literatury przedmiotu w temacie kompetencji cyfrowych pracowników sektora bankowego. Raport stanowi opis aktualnych trendów i analiz,  które wskazują, że sektor bankowy jest jednym z najbardziej podatnych na zmiany pod wpływem automatyzacji i digitalizacji. Oznacza to, że bez szybkiego i elastycznego dostosowania struktury organizacyjnej, w której kluczową rolę będą odgrywali pracownicy o zaawansowanych kompetencjach cyfrowych, rozumiejący potrzeby cyfrowego konsumenta, tradycyjne instytucje bankowe czeka poważny kryzys.

Żywimy nadzieję, że lektura przekazanego Państwu raportu będzie przyczynkiem do szerszej dyskusji i działań mających na celu dostosowywanie kompetencji cyfrowych aktualnych i przyszłych pracowników sektora finansowego do przemian technologicznych i zdigitalizowanej rzeczywistości.

Strona, na której można pobrać raport: http://www.delab.uw.edu.pl/pl/cyfrowa-transformacja-w-bankach/

Cofnij

WSZ na Facebooku