Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

LLP – Erasmus

Erasmus Policy Statement Uczelnie partnerskie ERASMUS dla studentów Erasmus dla pracowników

O PROGRAMIE:

Program wspólnotowy Socrates dobiegł końca. Na jego miejsce na lata 2007-2013 utworzono nowy wspólnotowy program w dziedzinie edukacji, który kontynuuje idee swojego poprzednika pod nazwą Lifelong Learning Programme „Uczenie się przez całe życie”. Nadrzędnym celem programu jest poprawa jakości edukacji we wszystkich krajach europejskich poprzez:

 • rozwój współpracy międzynarodowej i mobilności w całym obszarze edukacji,
 • wzmocnienie wymiaru europejskiego edukacji,
 • poprawę znajomości języków europejskich,
 • wprowadzenie innowacji do systemów edukacyjnych.

Program jest adresowany do wszystkich osób związanych z edukacją:

 • uczniów, studentów, kształcących się ludzi dorosłych,
 • pracowników akademickich i nieakademickich,
 • instytucji edukacyjnych wszystkich szczebli,
 • edukacyjnych władz wszystkich szczebli, partnerów społecznych, przedstawicieli biznesu, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.

Program wspiera współpracę europejską przy realizacji międzynarodowych projektów, tworzeniu europejskich sieci, prowadzeniu badań i analiz porównawczych systemów edukacji oraz przy organizowaniu mobilności. Od strony praktycznej wsparcie to polega na ofercie grandów umożliwiających studiowanie, szkolenie, odbywanie staży i wizyt studyjnych, a także nauczanie w instytucjach edukacyjnych za granicą. Jednym z komponentów programu LLP jest program ERASMUS, w którym Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku uczestniczy  już od 2003 roku. Dzięki pozyskaniu przez uczelnię Karty Erasmusa. Główny nacisk został położony na organizację wymian międzyuczelnianych studentów. Przez cały czas nawiązywane są nowe kontakty z uczelniami zagranicznymi, wszystko po to, aby studenci mogli wyjechać na studia do uczelni z krajów UE. Inne działania, które uczelnia może podjąć w ramach ERASMUSA to:

 • organizacja wyjazdów na praktyki,
 • wymiana nauczycieli akademickich w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych,
 • wymiana pracowników nieakademickich,
 • wprowadzenie Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS),
 • opracowanie nowych programów nauczania przy wspólnym udziale partnerskich uczelni z krajów europejskich w ramach projektów wielostronnych,
 • organizacja kursów intensywnych,
 • udział w sieciach tematycznych Erasmusa.

Więcej informacji o programie można znaleźć pod następującymi linkami:


 

Uczelniany koordynator
arwwwmgr Agnieszka Kicior
Kontakt:
tel.: 58 769 08 11
fax: 58 769 08 19
e-mail: erasmus@wsz.pl

Godziny pracy biura współpracy międzynarodowej:
wtorki 9:30-14:00 w dziekanacie (oraz w inne dni po wcześniejszym uzgodnieniu mailowo).

Cofnij

WSZ na Facebooku