Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Procedury w gabinecie kosmetycznym i lekarskim

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy w jaki sposób sporządzić procedury sanitarno –epidemiologiczne obowiązujące w gabinecie kosmetycznym oraz lekarskim. Szkolenie skierowane jest do osób , które pracują lub prowadzą  gabinety kosmetyczne lub lekarskie.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Omówienie regulacji prawnych.
  2. Omówienie procedur niezbędnych w gabinecie.
  3. Przygotowanie dokumentacji.
  4. Uwagi dotyczące kontroli oraz przeglądów dokumentacji.

CZAS TRWANIA KURSU: 6 godzin

CENA KURSU: 350 zł

TERMIN KURSU: 12 września 2018 r.

PROWADZĄCY
Trener 1. Mikrobiolog, specjalista z zakresu sterylizacji narzędzi w gabinetach oraz procedur sanitarno-epidemiologicznych.
Trener 2. Inspektor Ochrony Radiologicznej, wieloletni pracownik naukowy i specjalista w zakresie bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej oraz inżynierii procesowej. Członek Stowarzyszenia Ekologów na Rzecz Energetyki Nuklearnej SEREN w Warszawie, Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Radiologicznej oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Uczestnik licznych wyjazdów i praktyk międzynarodowych. Bierze udział w polskich i międzynarodowych projektach badawczych. Autorka i współautorka wielu publikacji popularnonaukowych i naukowych.

MIEJSCE KURSU
Siedziba Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku
UKOŃCZENIE KURSU
Ukończenie kursu POTWIERDZAMY WYDANIEM CERTYFIKATU!

REKRUTACJA
odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Za zgłoszenie uznajemy złożenie/przesłanie wymaganych dokumentów oraz dokonanie opłaty za kurs.
Wymagane dokumenty:
1. wypełnione podanie (druk dostępny w dziale promocji i rekrutacji oraz na stronie)
2. kserokopia dowodu osobistego (dowód do wglądu przed rozpoczęciem kursu)
3. potwierdzenie wpłaty za kurs

Dokumenty należy niezwłocznie złożyć w dziale promocji i rekrutacji p.101 lub przysłać jako skan na adres rekrutacja@wsz.pl

OPŁATĘ ZA KURS należy niezwłocznie dokonać przelewem na konto uczelni.

KONTAKT Jeśli zainteresowała Cię oferta kursu zapraszamy do kontaktu z działem promocji i rekrutacji:

Cofnij

WSZ na Facebooku