Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Poprawa zaliczenia z zaopatrzenia ortopedycznego – dr n. med. M. Kuczma

Poprawa zaliczenia z zaopatrzenia ortopedycznego dla studentów 7 semestru fizjoterapii u dr n. med. Moniki Kuczmy odbędzie się 11 stycznia 2019 r., godz. 13:30 w sali 210.

Cofnij

WSZ na Facebooku