Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówkach oświatowych

 

Studia   Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówkach oświatowych  to dwusemestralne studia podyplomowe zaprojektowane i realizowane z myślą o osobach, które chciałby poszerzyć swoją wiedzę oraz podnieść kwalifikacje w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Celem studiów jest praktyczne kształtowanie kompetencji służących do rozpoznawania i zaspokajania indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz edukacyjnych ucznia. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą również na rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych wychowanka oraz czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, szkole i placówce. Uzyskane kwalifikacje w postaci praktycznych kompetencji umożliwią wspieranie potencjału rozwojowego ucznia i stwarzanie warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły, placówki oraz w środowisku społecznym.

Studia kierowane są do wszystkich zainteresowanych pomocą psychologiczno-pedagogiczną, a w szczególności dyrektorów szkół, przedszkoli, placówek oświatowo-wychowawczych, nauczycieli, rodziców, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, kuratorów sądowych,  a także wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów wykonujących w przedszkolu, szkole i placówce zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych zainteresowanych pogłębieniem umiejętności.

Ukończenie studiów na kierunku pomoc psychologiczno-pedagogiczna umożliwia  nabycie praktycznych kompetencji potrzebnych do rozumienia, projektowania, organizowania i realizowania działań pomocowych w placówkach oświatowych zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Program obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu psychologii, pedagogiki, prawa, pomocy psychologicznej, umiejętności wychowawczych, projektowania zajęć pomocowych, dramy, ewaluacji, a także praktyki i superwizję.

Zajęcia prowadzą specjaliści z zakresu psychologii, pedagogiki, prawa, a także praktycy – psychoterapeuci, dyrektorzy poradni psychologiczno-pedagogicznych i szkół specjalnych.

Zamów program studiów podyplomowychstudia.podyplomowe@wsz.pl

Potrzebujesz więcej informacji? Zadzwoń lub napisz do nas:
tel.: 58 769 08 02, 58 769 08 03
e-mail: studia.podyplomowe@wsz.pl

TERMINY I WARUNKI REKRUTACJI OPŁATY ZA STUDIA PODYPLOMOWE WYMAGANE DOKUMENTY
Cofnij

WSZ na Facebooku