Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Piknik kulturalny VIVA OLIVA

W dniu 20 czerwca 2015 r. mieliśmy okazję wziąć udział w pikniku kulturalnym VIVA OLIVA organizowanym przez Fundację Wspólnota Gdańska.
Na Placu Inwalidów Wojennych można było odwiedzić wiele stoisk, w tym stoisko Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku z wieloma atrakcjami dla dzieci i dorosłych.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy nas odwiedzili – za Wasze uśmiechy i możliwość spędzenia sympatycznej soboty.

Cofnij

WSZ na Facebooku