Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

OPŁATY ZA STUDIA MAGISTERSKIE

OPŁATA REKRUTACYJNA (opłata jednorazowa, bezzwrotna) – 85 zł

CZESNE
WYSOKOŚĆ CZESNEGO ZA JEDEN SEMESTR: 

KIERUNEK STUDIÓW STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE
fizjoterapia  3 200 zł   3 200 zł

Uprzejmie informujemy, że na ostatnim semestrze studiów czesne powiększone jest o 200 zł.

CZESNE NA RATY
Możesz rozłożyć czesne na raty, wystarczy, że dostarczysz podanie do 5 września – czesne za semestr zimowy (zajęcia od października) LUB W DNIU SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH.
WYSOKOŚĆ RAT 

WYSOKOŚĆ CZESNEGO
ZA SEMESTR
2 RATY 5 RAT*
3 200 zł 1 600 zł 640 zł
 *WAŻNE! W PRZYPADKU ROZŁOŻENIA CZESNEGO NA 5 RAT DO PIERWSZEJ RATY NALEŻY DOLICZYĆ 50 ZŁ OPŁATY ZA ROZŁOŻENIE CZESNEGO NA RATY.


TERMINY PŁATNOŚCI

SEMESTR LETNI  R. AKAD. 2017/2018
CZESNE W CAŁOŚCI 2 RATY 5 RAT
20 lutego 20 lutego 20 lutego
10 marca
15 kwietnia 10 kwietnia
10 maja
10 czerwca
SEMESTR ZIMOWY R. AKAD. 2018/2019
CZESNE W CAŁOŚCI 2 RATY 5 RAT
20 września 20 września 20 września
10 października
20 listopada 10 listopada
10 grudnia
10 stycznia
KONTO

Potrzebujesz dodatkowych informacji o płatnościach?
przyjdź do nas: dział promocji i rekrutacji p.101
zadzwoń: tel.: 58 769 08 02, 769 08 03
napisz e-maila: rekrutacja@wsz.pl

Cofnij

Studia w jeden rok

Zamów informator o studiach podyplomowych.

 

Twoje imię i nazwisko

Twój adres e-mail

WSZ na Facebooku