Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Ogólnopolska konferencja naukowa “Organizacja w obliczu współczesnych wyzwań w warunkach polskiej gospodarki”

W dniach 20-22 maja nasza uczelnia gościła wielu czołowych przedstawicieli polskich nauk o zarządzaniu, przybyłych nie tylko z uczelni Trójmiasta, ale także Poznania, Tarnobrzega, Warszawy, Wrocławia i Zielonej Góry. Konferencja „Organizacja w obliczu współczesnych wyzwań w warunkach polskiej gospodarki” była okazją do wymiany myśli i najnowszych wyników badań. Przedstawiono 30 referatów, które stały się okazją do długich, burzliwych i bardzo owocnych dyskusji, przeciągających się poza zaplanowany czas obrad.

Cofnij

WSZ na Facebooku