Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Ogólnopolska konferencja naukowa „Bibliotekarz – zawód czy powołanie?”

W dniach od 2 do 4 września 2009 roku odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa bibliotekarzy pod hasłem: Bibliotekarz – zawód czy powołanie? Wzięło w niej udział prawie 50 bibliotekarzy z bibliotek uczelni państwowych jak i niepaństwowych, a także z Biblioteki Pedagogicznej w Płocku. Mieliśmy przyjemność gościć koleżanki i kolegów z całej Polski: z Warszawy, Gdańska, Krakowa, Wrocławia, Częstochowy, Gorzowa Wielkopolskiego, Bydgoszczy, Łodzi, Płocka, Szczecina, Chełma i Opola. Zgłoszono 24 referaty, które niebawem ukażą się drukiem w recenzowanej monografii. Obradom jak zwykle towarzyszyły żywe dyskusje, które przenosiły się także do kuluarów. Konferencja była otwarta dla bibliotekarzy szkół ponadgimnazjalnych. Naszymi obradami zainteresował się także ksiądz profesor Zdzisław Kropidłowski z Katedry Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, przysłuchując się im i biorąc udział w dyskusjach.

Cofnij

WSZ na Facebooku