Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W ORGANIZACJI

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W ORGANIZACJI 

Celem studium jest praktyczne kształtowanie wysokich kompetencji społecznych, zarządczych
i interpersonalnych, jako kluczowego elementu kwalifikacji współczesnego menedżera, lidera, specjalisty
w zakresie kierowania ludźmi. Dobór tematów studiów ma umożliwić słuchaczom zdobycie niezbędnej wiedzy, zarówno teoretycznej jak i praktycznej, w zakresie nowoczesnego podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi. Osiągnięcie wysokiego poziomu kompetencji słuchaczy zapewnią zajęcia prowadzone głównie w formie warsztatowej na przykładach praktycznych, wsparte zapleczem teoretycznym najnowszych modeli i wyników badań. Studia Zarządzanie Kapitałem Ludzkim w nowoczesnej organizacji wpłyną na rozwój zawodowy
i osobisty, umożliwią zdobycie nowych, poszukiwanych na rynku pracy kompetencji, podniosą ich wartość
i atrakcyjność na rynku pracy, a pośrednio mogą przyczynić się do awansu i wzrostu wynagrodzenia.

Kompetencje kształtowane na tym studium dotyczą umiejętności i wiedzy kierowania zespołami ludzkimi, które są domeną działalności każdej współczesnej organizacji, instytucji i przedsiębiorstwa. Zakres kompetencji wyniesiony z tych studiów jest praktyczny i dostosowany do każdej formy działalności organizacji bez względu na branżę, wielkość czy regulacje prawną firmy. Człowiek jest kluczowym i najbardziej złożonym kapitałem każdej instytucji – stąd wiedza jak nim zarządzać jest dziś niezbędna.

 STUDIA KIEROWANE SĄ DO:

  • kierowników różnych szczebli zarządzania
  • pracodawców i biznesmenów
  • służb HR
  • pracowników urzędów pracy i doradców zawodowych
  • pracowników firm doradztwa personalnego
  • liderów związkowych
  • osób zamierzających rozpocząć karierę menedżerską
  • osób chcących dokonać rekonwersji zawodowej w kierunku kierowania zespołami
  • pracowników i kierowników zespołów projektówTERMINY I WARUNKI REKRUTACJI OPŁATY ZA STUDIA PODYPLOMOWE WYMAGANE DOKUMENTY
Cofnij

WSZ na Facebooku