Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM EUROPEJSKIM

ZPeuropejskimWWW400

ZAPRASZAMY NA NOWY KIERUNEK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 

 

 

 

Studia podyplomowe Zarządzanie Projektem Europejskim rekomendowane są wszystkim osobom, które pragną skutecznie pozyskiwać fundusze europejskie na realizację projektów, zarówno tych związanych z rozwojem kapitału ludzkiego, jak i inwestowaniem w infrastrukturę.

Studia umożliwią zdobycie profesjonalnej wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania cyklem życia projektu oraz poznania możliwości dofinansowania działań rozwojowych, jakie daje Polsce członkostwo w Unii Europejskiej.

Program studiów podyplomowych w szczególności obejmuje teoretyczne zagadnienia związane z metodyką zarządzania projektami oraz praktyczne aspekty realizacji projektów unijnych, tj. konkretne przykłady zarządzania projektami. Wśród dobrych praktyk znajdą się projekty realizowane z województwie pomorskim, współfinansowane zarówno w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), jak i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).
Podczas studiów szczególna uwaga zostanie także poświęcona projektom inwestycyjnym realizowanym według procedury FIDIC.

Dodatkowo, przestawione zostaną możliwości pozyskania dofinansowania na działania rozwojowe w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz z innych źródeł, jak np. NFOŚiGW, WFOŚiGW, Fundacja Kronenberga, Fundacja Orange czy Fundacja NBP.

Z uwagi na fakt, że fundusze europejskie przyczyniają się do realizacji strategii „Europa 2020”, szczegółowo zostaną przedstawione obszary priorytetowe możliwego wsparcia oraz propozycja źródeł ich finansowania, wraz ze szczegółowym omówieniem niezbędnych dokumentów aplikacyjnych.

Studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Projektem Europejskim wskażą wszystkim potencjalnym beneficjentom funduszy europejskich, ścieżkę „krok po kroku”, którą należy podążać, aby efektywnie pozyskać i wykorzystać fundusze europejskie na cele rozwojowe.

Zajęcia dydaktyczne będą prowadzone przez praktyków życia gospodarczego, z sektora publicznego i prywatnego, aktywnie uczestniczących w realizacji największych projektów inwestycyjnych w województwie pomorskim oraz przez przedstawicieli instytucji zarządzających programami operacyjnymi. Kadrę dydaktyczną uzupełnią także przedstawiciele podmiotów gospodarczych (wykonawcy) realizujący projekty unijne.

Zamów program studiów podyplomowych – studia.podyplomowe@wsz.pl

Potrzebujesz więcej informacji? Zadzwoń lub napisz do nas:
tel.: 58 769 08 02, 58 769 08 03
e-mail: studia.podyplomowe@wsz.pl

TERMINY I WARUNKI REKRUTACJI OPŁATY ZA STUDIA PODYPLOMOWE WYMAGANE DOKUMENTY
Cofnij

Studia w jeden rok

Zamów informator o studiach podyplomowych.

 

Twoje imię i nazwisko

Twój adres e-mail

WSZ na Facebooku