Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Zarządzanie oświatą

zarządzanie oświatąSerdecznie zapraszamy na studia podyplomowe na kierunku ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ!

Skorzystaj z naszego wieloletniego doświadczenia w ich prowadzeniu i zdobądź nowe kwalifikacje!

NISKIE CZESNE!
TYLKO 1 250 zł !

Cele studiów podyplomowych zarządzanie oświatą:

 • uzyskanie kwalifikacji umożliwiających pełnienie funkcji dyrektora lub innej funkcji kierowniczej w oświacie w myśl rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w różnych typach placówek oświatowych,
 • nowe spojrzenie na jakość, planowanie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych.

Studia podyplomowe zarządzanie oświatą przeznaczone są dla osób zajmujących się problematyką oświatową: dyrektorów szkół i placówek oświatowych, a także dla osób, które przygotowują się do sprawowania funkcji kierowniczych w oświacie. Kształcimy także menedżerów oświaty do samodzielnego, konkurencyjnego zarządzania instytucjami oświatowymi w nowej strukturze systemu edukacji oraz kształtujemy umiejętności praktycznego posługiwania się wiedzą menedżerską w pracy zawodowej.

Studia kierujemy przede wszystkim do osób posiadających odpowiednie predyspozycje moralne oraz cechy osobowości do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie. Wartości, jakie posiada nauczyciel i jego styl zachowania stanowią o jego wartości jako człowieka i dobrego pedagoga. Osoba ubiegająca się o funkcje dyrektorskie i kierownicze w oświacie w relacjach międzyludzkich powinna być: obiektywna, sprawiedliwa, pomocna swoim wychowankom, konsekwentna, empatyczna, uczciwa i dyskretna. Człowiek o takich cechach osobowościowych jest gotowy kształtować świadomość społeczną młodych ludzi.

Program studiów podyplomowych uwzględnia najnowsze wymagania prawne i organizacyjne związane z zarządzaniem oświatą. Umiejętności praktycznego kierowania pracą placówki, słuchacze nabędą podczas praktyk kierowniczych u doświadczonych dyrektorów szkół i innych placówek.

STUDIUJ ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ, JEŚLI CHCESZ:

 • poznać procedury uzyskania kolejnych stopni awansu zawodowego nauczycieli,
 • zdobyć wiedzę na temat planowania, realizowania i dokumentacji nadzoru pedagogicznego w placówce oświatowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • zdobyć umiejętności podnoszenia jakości pracy placówki oświatowej,
 • nauczyć się planowania i realizowania działań na rzecz rozwoju placówki oświatowej we współpracy ze środowiskiem zewnętrznym,
 • nauczyć się identyfikować potrzeby lokalnego środowiska oświatowego,
 • zapoznać się z funkcjonowaniem placówki oświatowej podczas praktyk kierowniczych,
 • poznać rolę i zadania menedżera w oświacie w sytuacji wprowadzania zmiany,
 • nauczyć się zasad efektywnego prowadzenia prezentacji i zebrań oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami występującymi w ich trakcie,
 • zaznajomić się z organizacją i działalnością służb finansowych w szkolnictwie,
 • nauczyć się sporządzać budżet i plan finansowy dla placówki oświatowej,
 • zrozumieć istotę współczesnych systemów zarządzania jakością i nabyć umiejętności stosowania ich metod,
 • zostać menedżerem w oświacie, który rozumie swoją rolę w zapewnianiu wysokiej jakości funkcjonowania szkoły oraz w budowaniu kultury organizacyjnej.

Przygotowaliśmy ponad 1 000 słuchaczy do pełnienia funkcji dyrektorskich i kierowniczych w placówkach oświatowych.

Zamów program studiów podyplomowychstudia.podyplomowe@wsz.pl

Potrzebujesz więcej informacji? Zadzwoń lub napisz do nas:
tel.: 58 769 08 02, 58 769 08 03
e-mail: studia.podyplomowe@wsz.pl

HARMONOGRAM ZJAZDÓW NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH TERMINY I WARUNKI REKRUTACJI OPŁATY ZA STUDIA PODYPLOMOWE WYMAGANE DOKUMENTY
Cofnij

WSZ na Facebooku