Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

MBA w ochronie zdrowia – nowość

Dostrzegając potrzebę ciągłego rozwoju kadr zajmujących się ochroną życia i zdrowia ludzkiego Wyższa  Szkoła Zdrowia organizuje  studia podyplomowe MBA w ochronie zdrowia.
Program dedykowany jest wyższej kadrze kierowniczej i menedżerskiej wszystkich jednostek świadczących usługi lecznicze i współpracujących z sektorem ochrony zdrowia.

Na studia zapraszamy:

  •  menedżerów ochrony zdrowia, przedstawicieli kadry  zarządzającej oraz specjalistów pracujących w ochronie zdrowia,
  • właścicieli małych, średnich i dużych przedsiębiorstw działających w ochronie zdrowia  w tym m.in. osoby pracujące lub współpracujące zarówno z niepublicznymi jak  i publicznymi zakładów   opieki zdrowotnej,
  • przedstawicieli i pracowników firm farmaceutycznych, medycznych (zarówno handlowych jak i produkcyjnych),
  • pracowników administracji państwowej i samorządowej zajmujących się zagadnieniami ochrony zdrowia.

Atuty studiowania na studiach podyplomowych MBA w ochronie zdrowia:

  • modułowy charakter programu umożliwiający elastyczne komponowanie programu,
  • poznanie kluczowych, praktycznych aspektów zarządzania podmiotami działającymi w systemie ochrony zdrowia,
  • przygotowanie do zarządzania podmiotami leczniczymi na różnych szczeblach hierarchii tych organizacji,
  • wykształcenie praktycznych umiejętności w zakresie analiz i metod rozwiązywania problemów zarządczych, podejmowania decyzji operacyjnych i strategicznych w obszarze jakim jest polski system opieki zdrowotnej,
  • rozwinięcie technik skutecznego negocjowania, budowania relacji międzyludzkich w organizacji, rozwiązywania konfliktów i kształtowania relacji z interesariuszami jednostek ochrony zdrowia,
  • wiedza przekazywana przez doświadczonych ekspertów w obszarze ochrony zdrowia oraz wybitnych akademików.

Kadra dydaktyczna:
zajęcia prowadzić będą specjaliści (teoretycy i praktycy) reprezentujący zarówno zawody prawnicze, ekonomiczne jak i medyczne.

Cofnij

WSZ na Facebooku