Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Harmonogram zjazdów na studiach podyplomowych Zarządzanie Oświatą

Harmonogram zjazdów w semestrze zimowym w r. akad. 2017/2018 na kierunku Zarządzanie Oświatą:

1. 7-8 października 2017 r.
2. 21-22 października 2017 r.
3. 4-5 listopada 2017 r.
4. 18-19 listopada 2017 r.
5. 2-3 grudnia 2017 r.
6. 16-17 grudnia 2017 r.
7. 20-21 stycznia 2018 r.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w soboty i niedziele od godziny 9:00 (co dwa tygodnie).
W wyjątkowych przypadkach zajęcia mogą być zaplanowane poza terminami zjazdów podstawowych.

Cofnij

WSZ na Facebooku