Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Harmonogram zjazdów na studiach podyplomowych

Harmonogram zjazdów w semestrze zimowym w r. akad. 2018/2019 na kierunkach KOSMETOLOGIA BIOESTETYCZNA:

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w piątki w godzinach 17:00-20:15 oraz w soboty i niedziele.
W wyjątkowych przypadkach zajęcia mogą być zaplanowane poza terminami zjazdów podstawowych.

Cofnij

WSZ na Facebooku