Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Harmonogram zjazdów na studiach podyplomowych

Harmonogram zjazdów w semestrze zimowym w r. akad. 2017/2018 na kierunkach KOSMETOLOGIA BIOESTETYCZNA, NOWOCZESNE METODY FIZJOTERAPII:

  1. 13-14 października 2017 r.
  2. 27-28 października 2017 r.
  3. 10 listopada 2017 r.
  4. 24-25 listopada 2017 r.
  5. 8-9 grudnia 2017 r.
  6. 12-13 stycznia 2018 r.
  7. 26-27 stycznia 2018 r.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w piątki w godzinach 17:00-20:15 oraz w soboty od godziny 9:00 (co dwa tygodnie).
W wyjątkowych przypadkach zajęcia mogą być zaplanowane poza terminami zjazdów podstawowych.

Cofnij

Studia w jeden rok

Zamów informator o studiach podyplomowych.

 

Twoje imię i nazwisko

Twój adres e-mail

WSZ na Facebooku