Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Harmonogram zjazdów

HARMONOGRAM ZJAZDÓW NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH
GRAFIKA KOMPUTEROWA, COACHING ZDROWIA*, ZARZĄDZANIE PROJEKTEM EUROPEJSKIM*, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
W SEMESTRZE ZIMOWYM W R. AKAD. 2017/2018

  1. 6-7 października 2017 r.
  2. 20-21 października 2017 r.
  3. 3-4 listopada 2017 r.
  4. 17-18 listopada 2017 r.
  5. 1-2 grudnia 2017 r.
  6. 15-16 grudnia 2017 r.
  7. 19-20 stycznia 2018 r.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w piątki w godzinach 17:00-20:15 oraz w soboty od godziny 9:00 (co dwa tygodnie).
W wyjątkowych przypadkach zajęcia mogą być zaplanowane w niedziele lub poza terminami zjazdów podstawowych.

*zajęcia mogą odbywać się także w niedziele

Cofnij

WSZ na Facebooku