Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Przedmioty

MODUŁ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
Język angielski
Metodologia badań naukowych z elementami statystyki
Zajęcia ogólnouczelniane niezwiązane z kierunkiem studiów lub zajęcia na innym kierunku studiów do wyboru
Przedmioty z nauk humanistycznych i społecznych do wyboru:
PdW: Komunikacja społeczna / Zachowania organizacyjne
PdW: Prawo pracy / Tworzenie biznesplanu
PdW: Podstawy przedsiębiorczości / Promocja i reklama

MODUŁ KSZTAŁCENIA Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH
Onkologia skóry
Endokrynologia
Alergologia
Toksykologia kosmetyku

MODUŁ KSZTAŁCENIA Z ZAKRESU NAUK KIERUNKOWYCH
Prawo kosmetyczne
Ekonomia
Kosmetologia lecznicza
Sensoryka i środki zapachowe
Surowce kosmetyczne
Chirurgia plastyczna i pourazowa
Chirurgia estetyczna
Rehabilitacja
Receptura preparatów kosmetycznych
Przemysłowa produkcja kosmetyków
Seminarium magisterskie i przygotowanie do egzaminu dyplomowego

MODUŁ KSZTAŁCENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO I SPECJALNOŚCIOWEGO DO WYBORU
PdW: Zasady racjonalnego odżywiania / Profilaktyka i terapia otyłości
PdW: Podstawy balneologii / Kinezjologia
PdW: Mykologia i parazytologia / Nadzór sanitarno-epidemiologiczny w gabinetach kosmetycznych

STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE
PRAKTYKA – kosmetyka pielęgnacyjna (3 tygodnie)
PRAKTYKA II  – kosmetyka lecznicza (3 tygodnie)
PRAKTYKA III – kosmetyka upiększająca i korekcyjna (3 tygodnie)
PRAKTYKA IV – zgodnie z wybraną specjalnością (3 tygodnie)

Cofnij

WSZ na Facebooku