Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

STUDIA MAGISTERSKIE

kosmetologia-magisterskie

 

 

 

 

 

 

 

 

Studia magisterskie uzupełniające oferujemy przede wszystkim absolwentom studiów wyższych, którzy ukończyli studia w obszarze kształcenia nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, a w szczególności absolwenci wydziałów chemicznych, farmaceutycznych, absolwentów wyższych uczelni kosmetycznych, ale również kierunków medycznych, około medycznych oraz pokrewnych.

Celem naszego kształcenia jest przygotowanie kadry specjalistów ochrony zdrowia zajmującej się profilaktyką zdrowia, a przede wszystkim profilaktyką urody mającą na celu opóźnić zewnętrze efekty starzenia się skóry, a przy tym pozwalającą na zachowanie jak najdłuższej sprawności życiowej skóry.

Autorski program kształcenia, stworzony przy współpracy ekspertów i przedsiębiorców, pozwoli Ci uzyskać niezbędną wiedzę do samozatrudnienia na rynku usług kosmetycznych oraz zapewni solidne podstawy do podjęcia pracy zawodowej w obszarze usług kosmetycznych m.in. zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy i wymogami pracodawców.

Studia trwają 2 lata (4 semestry).

Specjalności (wyboru specjalności dokonujesz podczas 2 semestru studiów, podział na specjalności następuje od 3 semestru studiów):

  • kosmetologia anti-aging
    Absolwent specjalności kosmetologia anti-aging uzyskuje szczegółową wiedzę z zakresu problematyki skóry dojrzałej. Posiada umiejętności przeprowadzenia zabiegów kosmetycznych stosownie do potrzeb klienta tj. zabiegów pielęgnacyjnych, upiększających, ale także leczniczych. Absolwent nabywa umiejętności praktyczne w zakresie poprawy stanu i kondycji skóry dojrzałej z wykorzystaniem nowoczesnych technik stosowanych w kosmetologii.
  • odnowa biologiczna
    Absolwent specjalności odnowa biologiczna uzyskuje szczegółową wiedzę z zakresu technik i zabiegów relaksacyjnych i pielęgnacyjnych stosowanych w ośrodkach SPA. Posiada umiejętności doboru oraz wykonania specjalistycznych masaży oraz profesjonalnych zabiegów kosmetologicznych i fizykalnych dostosowanych do potrzeb klienta. Absolwent uzyskuje również wiedzę z zakresu efektywnego zarządzania ośrodkiem o profilu kosmetycznym.
  • podologia
    Absolwent specjalności podologia uzyskuje szczegółową wiedzę z zakresu profilaktyki, diagnozowania, rehabilitacji i leczenia zachowawczego chorób narządu ruchu kończyn dolnych ze szczególnym uwzględnieniem całościowej pielęgnacji kończyn dolnych, chorób naczyniowych stóp. Absolwent uzyskuje również wiedzę dotyczącą podologii ogólnej, kosmetologicznej oraz klinicznej.
TERMINY I WARUNKI REKRUTACJI CELE KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTY OPŁATY CO PO STUDIACH
Cofnij

Studia w jeden rok

Zamów informator o studiach podyplomowych.

 

Twoje imię i nazwisko

Twój adres e-mail

WSZ na Facebooku