Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Podczas studiów na specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi kształcimy i kreujemy przyszłych liderów. Jeśli już teraz czujesz, że posiadasz zdolności zarządzania ludźmi oraz rozwiązywania konfliktów, rozwiń je i wykorzystaj w pracy zawodowej. Nabyta wiedza specjalistyczna umożliwi Ci podejmowanie zadań w zakresie: rekrutowania, doboru personelu i optymalizowania zatrudnienia, konstruowania systemów oceniania i wynagradzania pracowników, negocjowania warunków pracy oraz rozwiązywania konfliktów, programowania szkoleń zawodowych i kształtowania karier, monitorowania i analiz rynku pracy. Czekają na Ciebie m. in. następujące stanowiska pracy: dyrektor działu personalnego, specjalista HR, menedżer i specjalista w branży doradztwa personalnego. Kapitał ludzki, którym będziesz zarządzał, jego postawa, kompetencje i zaangażowanie to klucz do sukcesu firmy.
MODUŁ KSZTAŁCENIA Z ZAKRESU SPECJALNOŚCI: zarządzanie zasobami ludzkimi
Analiza, opis i wartościowanie stanowisk pracy
Analiza rynku
Komunikacja społeczna
Negocjacje
Podstawy wynagradzania pracowników
Proseminarium
Seminarium licencjackie + praca dyplomowa
Strategia personalna i planowanie zasobów ludzkich
System okresowych ocen pracowniczych
Rekrutacja i selekcja
Tworzenie biznesplanu
Warsztat umiejętności trenerskich
Zarządzanie szkoleniami i planowanie karier
Lista przedmiotów może ulec zmianie.

 Wyboru specjalności dokonujesz podczas 4 semestru studiów, podział na specjalności następuje od 5 semestru studiów.
Warunkiem utworzenia specjalności jest zgłoszenie się minimum 25 studentów.

Cofnij

WSZ na Facebooku