Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Wybierając specjalność zarządzanie przedsiębiorstwem poznasz m.in.: ekonomiczne, organizacyjne i prawne aspekty uruchamiania i funkcjonowania przedsiębiorstwa, zagadnienia dotyczące strategicznego rozwoju, zarządzania produkcją oraz jakością, problematykę zarządzania zasobami przedsiębiorstwa oraz metody zarządzania w logistyce.

Jako absolwent tej specjalności będziesz potrafił założyć własną działalność gospodarczą i dokonać wyboru jej właściwej formy organizacyjno – prawnej. Nabędziesz umiejętności wykorzystywania odpowiednich narzędzi do prowadzenia rozliczeń finansowo – podatkowych swojego przedsiębiorstwa. Nauczysz się wykorzystywać podstawowe instrumenty marketingowe, przeprowadzać badania rynkowe oraz oceniać sytuację ekonomiczno – finansową przedsiębiorstwa.

Po ukończonych studiach będziesz mógł podjąć pracę na stanowisku prezesa, menedżera, specjalisty ds. ekonomicznych i zarządzania, specjalisty ds. konsultingowych dla małych i średnich przedsiębiorstw lub otworzyć i prowadzić własną działalność gospodarczą.

MODUŁ KSZTAŁCENIA Z ZAKRESU SPECJALNOŚCI: zarządzanie przedsiębiorstwem
Analiza ekonomiczna w zarządzaniu
Analiza przedsięwzięć inwestycyjnych
Analiza rynku
Kwalifikacje menadżerskie
Metody oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw
Negocjacje
Organizacja i rozwój przedsiębiorstw
Podatki w przedsiębiorstwie
Promocja i reklama
Proseminarium
Seminarium licencjackie + praca dyplomowa
Tworzenie biznesplanu
Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczenia

Lista przedmiotów może ulec zmianie.

 Wyboru specjalności dokonujesz podczas 4 semestru studiów,
podział na specjalności następuje od 5 semestru studiów.
Warunkiem utworzenia specjalności jest zgłoszenie się minimum 25 studentów.

Cofnij

WSZ na Facebooku