Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Psychologia w zarządzaniu

Jeśli chcesz poznać dyscypliny psychologii wykorzystywane w różnych dziedzinach zarządzania i biznesu to ta specjalność spełni Twoje oczekiwania. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności m.in. do przygotowywania i wdrażania systemów motywacyjnych, przeprowadzania negocjacji, skutecznej reklamy i komunikacji z klientem oraz nauczysz się budowania stosunków biznesowych zgodnych z zasadami etyki. Rola psychologii w procesie zarządzania to topowe zagadnienia leżące w kręgu zainteresowań najlepszych menedżerów. Dołącz do nich!

MODUŁ KSZTAŁCENIA Z ZAKRESU SPECJALNOŚCI: psychologia w zarządzaniu
Analiza rynku
Komunikacja społeczna
Negocjacje
Promocja i reklama
Proseminarium
Psychologia pracy i organizacji
Psychofizyczne aspekty kierowania zespołem pracowniczym
Rekrutacja i selekcja
Seminarium licencjackie + praca dyplomowa
Tworzenie biznesplanu
Warsztat umiejętności trenerskich
Zarządzanie stresem zawodowym
Zarządzanie zmianą kultury organizacji

Lista przedmiotów może ulec zmianie.

 Wyboru specjalności dokonujesz podczas 4 semestru studiów,
podział na specjalności następuje od 5 semestru studiów.
Warunkiem utworzenia specjalności jest zgłoszenie się minimum 25 studentów.

Cofnij

WSZ na Facebooku