Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Przedmioty na kierunku zarządzanie

MODUŁ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
Filozofia / Etyka biznesu
Geografia ekonomiczna / Ekologia i ochrona środowiska
Język angielski
Ochrona własności intelektualnej
Socjologia / Psychologia
Technologia informacyjna
Wychowanie fizyczne  (przez 2 semestry – dotyczy studiów stacjonarnych)

MODUŁ KSZTAŁCENIA Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH
Bankowość / Inwestycje finansowe
Finanse
Matematyka
Mikroekonomia
Nauka o organizacji
Podstawy prawa
Podstawy zarządzania
Prawo administracyjne
Prawo gospodarcze
Prawo pracy
Statystyka opisowa

MODUŁ KSZTAŁCENIA Z ZAKRESU NAUK KIERUNKOWYCH
Badania marketingowe
Finanse przedsiębiorstw
Informatyka w zarządzaniu
Marketing
Procesy informacyjne w zarządzaniu
Rachunkowość finansowa
Zachowania organizacyjne
Zarządzanie jakością
Zarządzanie projektami
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Lista przedmiotów może ulec zmianie.

Cofnij

WSZ na Facebooku