Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Finanse w zarządzaniu

Studia na specjalności finanse w zarządzaniu mają na celu wykształcenie specjalistów w zakresie analizy ekonomiczno – finansowej przedsiębiorstw, analizy rynków finansowych oraz aspektów zarządzania ryzykiem. Wybierając tą specjalność poznasz zasady tworzenia polityki i strategii finansowej przedsiębiorstwa.

Nauczysz się, jak konstruować i analizować biznes plany oraz przeprowadzać analizy finansowe z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Zrozumiesz zjawiska ekonomiczne zachodzące w gospodarce, dzięki czemu będziesz wstanie zrozumieć zasady inwestowania na giełdzie papierów wartościowych oraz rynku funduszy inwestycyjnych.

Po ukończeniu specjalności finanse w zarządzaniu będziesz mógł podjąć pracę w: instytucjach finansowych, bankach, agencjach ubezpieczeniowych, biurach doradztwa finansowego, działach controllingu i analiz ekonomiczno – finansowych, międzynarodowych korporacjach finansowych.

MODUŁ KSZTAŁCENIA Z ZAKRESU SPECJALNOŚCI: finanse w zarządzaniu
Analiza ekonomiczna w zarządzaniu
Analiza przedsięwzięć inwestycyjnych
Analiza rynku
Marketing instytucji finansowych
Matematyka finansowa
Metody ilościowe w badaniach zjawisk rynkowych
Podatki w przedsiębiorstwie
Proseminarium
Rynek papierów wartościowych i giełda
Rynki kapitałowe
Seminarium licencjackie + praca dyplomowa
Tworzenie biznesplanu
Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczenia

Lista przedmiotów może ulec zmianie.

 Wyboru specjalności dokonujesz podczas 4 semestru studiów,
podział na specjalności następuje od 5 semestru studiów.
Warunkiem utworzenia specjalności jest zgłoszenie się minimum 25 studentów.

Cofnij

WSZ na Facebooku