Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Co po studiach?

Jako absolwent kierunku zarządzanie zyskujesz:

 • przygotowanie do założenia i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa,
 • wiedzę z zakresu zarządzania i innych dyscyplin dotyczących reguł funkcjonowania podmiotów gospodarczych,
 • umiejętność identyfikowania i rozwiązywania problemów związanych z zasobami ludzkimi, majątkowymi, finansowymi i informacyjnymi,
 • umiejętność przygotowywania strategii biznesowych i biznes planów,
 • zdolność skutecznego komunikowania się, negocjowania oraz pracy w zespole.

Jako absolwent zarządzania możesz podjąć pracę zawodową w:

 • dowolnym przedsiębiorstwie jako specjalista lub menedżer średniego lub wyższego szczebla,
 • działach sprzedaży,
 • instytucjach państwowych,
 • instytucjach otoczenia biznesu,
 • agencjach konsultingowych i reklamowych,
 • działach marketingu i public relations,
 • działach HR,
 • biurach doradztwa podatkowego i finansowego,
 • instytucjach finansowych, bankach, domach maklerskich, agencjach ubezpieczeniowych,
 • międzynarodowych koncernach produkcyjnych i usługowych,
 • przedsiębiorstwach handlowych lub turystyczno – usługowych,
 • usługach doradczych.
Cofnij

WSZ na Facebooku