Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Cele kształcenia

Naszym celem jest:

  • przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
  • wykształcenie specjalistów w zakresie szeroko pojętego zarządzania,
  • przekazanie wszechstronnej wiedzy z zakresu planowania, kierowania, koordynowania i kontrolowania procesów zachodzących w przedsiębiorstwie,
  • doskonalenie technik usprawniających funkcjonowanie organizacji,
  • przekazanie wiedzy teoretycznej i wykształcenie umiejętności praktycznych służących wzmacnianiu pozycji przedsiębiorstwa na rynku,
  • wykształcenie umiejętności umożliwiających zrozumienie mechanizmów rządzących gospodarką, rynkami i podmiotami gospodarczymi,
  • zapoznanie z metodami i narzędziami pobudzającymi przedsiębiorczość,
  • wykształcenie postawy samodzielnego pogłębiania wiedzy.
Cofnij

WSZ na Facebooku