Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Zarządzanie

Rekrutacja na semestr zimowy r. akad. 2018/2019 ZAKOŃCZONA.

 

Do studiowania na kierunku ZARZĄDZANIE serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które lubią organizować, planować i rozwiązywać problemy, a także posiadają zdolności przywódcze i organizacyjne!

Na tym kierunku kształcimy specjalistów z szeroko pojętego zarządzania. Zdobędziesz wiedzę m.in. z zakresu nauk ekonomicznych, zarządzania, prawa, finansów i marketingu. Nauczysz się skutecznego komunikowania, technik negocjacji oraz pracy w zespole. Przygotujemy Cię do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także do pracy na stanowiskach menedżerskich. Pracuj we własnej firmie, realizuj ciekawe, ambitne pomysły.

Podczas studiów zapoznasz się z  zasadami rządzącymi gospodarką, wolnym rynkiem i działającymi na nim podmiotami. Opanujesz zasady tworzenia projektów i biznesplanów. Zapoznasz się z marketingiem produktów konsumpcyjnych, zaopatrzeniowych, inwestycyjnych oraz usług.

Nasz program studiów odpowiada aktualnym potrzebom rynku pracy w kraju i za granicą. Podczas praktyk zawodowych u potencjalnych pracodawców rozwiniesz zdobyte umiejętności praktyczne oraz zaistniejesz
na rynku pracy. We współpracy z przedsiębiorcami przygotujemy Cię do podjęcia wszechstronnej pracy zawodowej.


STUDIUJ ZARZĄDZANIE JEŚLI CHCESZ M.IN. NAUCZYĆ SIĘ:

  • kreować markę produktu i firmy,
  • stosowania instrumentów i narzędzi marketingowych,
  • wdrażania innowacyjnych projektów w organizacjach i kierowania nimi,
  • jak opracować  i wdrażać plany i strategie marketingowe,
  • rozwiązywania problemów związanych z pozyskiwaniem środków finansowych, tworzenia biznesplanu oraz jak zarejestrować i uruchomić działalność gospodarczą,
  • całościowego, strategicznego spojrzenia na firmę/organizację,
  • rozwiązywać problemy w zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, gospodarczymi i finansowymi.

CELE KSZTAŁCENIA CO PO STUDIACH CZAS TRWANIA STUDIÓW OPŁATY PRZEDMIOTY PRAKTYKI ZAWODOWE

Specjalności (wyboru specjalności dokonujesz podczas 4 semestru studiów, podział na specjalności następuje od 5 semestru studiów):

Cofnij

WSZ na Facebooku