Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Przedmioty na kierunku kosmetologia

MODUŁ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
Język angielski
Technologia informacyjna
Ochrona własności intelektualnej
Wychowanie fizyczne  (przez 2 semestry – dotyczy studiów stacjonarnych)

Przedmioty humanistyczne do wyboru:
Socjologia / Psychologia
Etyka i deontologia / Filozofia
Podstawy prawa / Pedagogika

MODUŁ KSZTAŁCENIA Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH
Anatomia
Biochemia
Biofizyka
Biologia i genetyka
Doraźna pomoc przedmedyczna
Farmakologia
Fizjologia i patofizjologia
Higiena
Histologia
Mikrobiologia i immunologia

MODUŁ KSZTAŁCENIA Z ZAKRESU NAUK KIERUNKOWYCH
Chemia kosmetyczna
Dermatologia
Estetyka
Fizjoterapia i masaż
Kosmetologia pielęgnacyjna
Kosmetologia upiększająca
Receptura kosmetyczna
Seminarium dyplomowe + praca dyplomowa

MODUŁ KSZTAŁCENIA DO WYBORU
Alergologia i toksykologia w kosmetologii / Ekologia i ochrona środowiska
Aromaterapia, sensoryka i środki zapachowe / Aroma i chromoterapia
Aparatura stosowana w kosmetologii / Nowoczesne techniki w kosmetologii
Chirurgia estetyczna i plastyczna / Endokrynologiczne aspekty w kosmetologii
Dietetyka / Edukacja żywieniowa w modelowaniu ciała
Kosmetologia lecznicza / Kosmetologia korekcyjna
Kształtowanie sylwetki i postawy ciała / Taneczne formy ruchu
Masaż relaksacyjny / Podstawy SPA&Wellness
Metody oceny działania kosmetyków / Materiałoznawstwo kosmetyczne
Podstawy przedsiębiorczości / Zarządzanie i marketing w gabinecie kosmetycznym
Podologia / Elementy odnowy biologicznej
Surowce naturalne i ziołolecznictwo / Medycyna naturalna
Wizaż i stylizacja / Podstawy epidemiologii
Zdobnictwo paznokci / Profesjonalna kosmetyka dłoni i stóp

Cofnij

WSZ na Facebooku