Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Cele kształcenia

Naszym celem jest:

  • wykształcenie specjalistów z zakresu kosmetologii, kosmetyki, pielęgnacji zdrowia i urody,
  • przygotowanie studentów do profesjonalnego wykonywania zawodu kosmetologa,
  • wykształcenie postawy zdrowego trybu życia,
  • wykształcenie umiejętności doboru i planowania zabiegów kosmetycznych oraz stosowania kosmetyków zgodnie z diagnozą stanu skóry,
  • nauczenie prawidłowego odczytywania składu kosmetyku i ustalania jego zastosowania,
  • zapoznanie z nowoczesną aparaturą i metodami diagnozy skóry.
Cofnij

WSZ na Facebooku