Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

OPŁATY NA KIERUNKU ADMINISTRACJA

OPŁATA REKRUTACYJNA – 85 zł

WYSOKOŚĆ CZESNEGO ZA 1 SEMESTR:

  • studia stacjonarne: 1 900 zł!
  • studia niestacjonarne: 1 800 zł!

Na ostatnim semestrze studiów czesne zwiększone jest o 200 zł.

CZESNE NA RATY

Wszelkich płatności należy dokonywać wyłącznie przelewem na konto uczelni:
ALIOR BANK SA
19 2490 0005 0000 4530 3202 1283
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
ul. Pelplińska 7, 80-335 Gdańsk
W tytule wpłaty należy wpisać: imię i nazwisko, opłata rekrutacyjna/czesne, administracja.

Cofnij

WSZ na Facebooku