Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Celnictwo

Studia na specjalności celnictwo skoncentrowane są na szeroko rozumianej tematyce handlu międzynarodowego. Kończąc tę specjalność zyskasz praktyczną wiedzę dotyczącą obrotu towarów z zagranicą, poznasz kryteria klasyfikacji towarów, zasad naliczania i pobierania ceł, a także obiegu dokumentów celnych i transportowych. Będziesz również  znał procedury kontroli i rewizji celnej, dzięki czemu będziesz specjalistą poszukiwanym przez urzędy i agencje celne, ale także przedsiębiorstwa logistyczne i spedycyjne oraz przedsiębiorstwa zajmujące się handlem towarów z zagranicą.

MODUŁ KSZTAŁCENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO I SPECJALNOŚCIOWEGO: celnictwo
Administracja celna
Dokumenty transportowe i celne
Klasyfikacja towarów i kontrola jakości
Kontrola i rewizja celna / Postępowanie w sprawach celnych i sądowoadministracyjnych
Organizacja ochrony środowiska
Podstawy transportu
Polityka celna
Prawo celne
Prawo międzynarodowe publiczne
Prawo spółek handlowych
Proseminarium
Seminarium licencjackie + praca dyplomowa
Taryfy i procedury celne
Ustrój administracji publicznej
Wartość celna i jej ustalanie
Zachowania organizacyjne

Lista przedmiotów może ulec zmianie.

Wyboru specjalności dokonujesz podczas 4 semestru studiów,
podział na specjalności następuje od 5 semestru studiów.
Warunkiem utworzenia specjalności jest zgłoszenie się minimum 25 studentów.

Cofnij

WSZ na Facebooku