Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Cele kształcenia

  • wyposażenie studenta w wiedzę z zakresu zarządzania publicznego, ogólną wiedzę z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i administracji oraz finansach publicznych, a także podstawową wiedzę ekonomiczną,
  • wykwalifikowanie kadry do sprawnego wykonywania powierzonych zadań związanych z pełnieniem funkcji w strukturach administracji publicznej i samorządowej, przedsiębiorstwach i instytucjach międzynarodowych,
  • wykształcenie u studenta umiejętności samodzielnego pogłębiania wiedzy i chęci podnoszenia swoich kwalifikacji.
Cofnij

WSZ na Facebooku