Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Administracja publiczna

Studia na specjalności administracja publiczna kładą nacisk na znajomość ustroju RP oraz na prawne formy działania administracji publicznej. Studia te umożliwiają  zapoznanie się z stosowanymi procedurami w administracji, metodami zarządzania informacją publiczną oraz organizacją pracy w administracji, ale i elementami zarządzania zasobami organizacji, takimi jak personel czy finanse. Kończąc tę specjalność będziesz poszukiwanym wykwalifikowanym urzędnikiem, który znajdzie zatrudnienie w administracji samorządowej wszystkich szczebli oraz w urzędach administracji rządowej, parlamentu, NIK i innych samodzielnych organów kontroli, wojska oraz publicznych agencji i fundacji.

MODUŁ KSZTAŁCENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO I SPECJALNOŚCIOWEGO: administracja publiczna
Legislacja administracyjna
Organizacja ochrony środowiska
Podatki
Podstawy prawa rodzinnego i spadkowego
Podstawy prawa turystycznego
Polityka ochrony konsumenta
Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych
Postępowanie egzekucyjne w administracji
Prawo międzynarodowe publiczne
Prawo spółek handlowych
Proseminarium
Rynek papierów wartościowych w kraju
Seminarium licencjackie + praca dyplomowa
Ubezpieczenia
Ustrój administracji publicznej
Zachowania organizacyjne

Lista przedmiotów może ulec zmianie.

 Wyboru specjalności dokonujesz podczas 4 semestru studiów,
podział na specjalności następuje od 5 semestru studiów.
Warunkiem utworzenia specjalności jest zgłoszenie się minimum 25 studentów.

Cofnij

WSZ na Facebooku