Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Administracja

Rekrutacja na semestr zimowy r. akad. 2018/2019 ZAKOŃCZONA.

 

Jeśli marzysz o pracy w administracji państwowej, w instytucjach unijnych czy też w handlu zagranicznym, wybierz administrację!

Studiując na kierunku administracja zdobędziesz wiedzę z zakresu nauk prawnych, społecznych, a także wiedzę ekonomiczną. Nauczysz się interpretować przepisy prawne, redagować umowy, jak również skutecznie negocjować i prowadzić mediacje.

Jeśli jesteś zorientowany na tworzenie nowoczesnej i sprawnej administracji to kierunek właśnie dla Ciebie!

Wybierz studia na kierunku administracja, jeśli chcesz być przygotowany teoretycznie i praktycznie do zawodu urzędnika – wszechstronnie wykształconego, znającego europejskie standardy pracy i nowoczesne systemy administracji i zarządzania. Nasze studia łączą zagadnienia teoretyczne z praktyką stosowania rozwiązań prawnych i kształceniem umiejętności zarządzania w administracji. Podczas zajęć praktycznych zdobędziesz umiejętności posługiwania się normami prawnymi i gospodarczymi oraz rozstrzygania problemów wynikających z ich stosowania.

Kwalifikacje uzyskane na tym kierunku umożliwią Ci podjęcie pracy m.in. w administracji państwowej, samorządowej, europejskiej, celnej lub skarbowej. Będziesz gotowy do aktywnego uczestnictwa
w przygotowaniu i realizacji rożnych projektów, dostrzeżesz korzyści płynące z pracy zespołowej oraz realizacji indywidualnych zadań z zakresu współczesnej administracji. Praca urzędnicza nie musi być nudna! Kładziemy nacisk na umiejętności poszukiwane na rynku pracy – istotne dla przyszłego pracodawcy.

Jako absolwent kierunku administracja będziesz potrafił działać w przedsiębiorczy sposób, dowiesz się jak zarejestrować działalność gospodarczą i jak nią administrować.

Naszym atutem jest doświadczona i wykwalifikowana kadra dydaktyczna
– na studiach ucz się od najlepszych!

CELE KSZTAŁCENIA CO PO STUDIACH CZAS TRWANIA STUDIÓW OPŁATY PRZEDMIOTY PRAKTYKI ZAWODOWE


Specjalności
 (wyboru specjalności dokonujesz podczas 4 semestru studiów, podział na specjalności następuje od 5 semestru studiów):

Cofnij

WSZ na Facebooku