Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Technologie mobilne

W ostatnim czasie można zaobserwować dynamiczny rozwój technologii i ich powszechne użytkowanie. Urządzenia mobilne, takie jak telefony komórkowe, smartfony, tablety oraz inne bardziej wyspecjalizowane urządzenia, znajdują coraz szersze zastosowanie. W związku z tym na rynku pracy stale wzrasta zapotrzebowanie na informatyków – specjalistów z dziedzin związanych z programowaniem urządzeń mobilnych oraz innymi aspektami ich użytkowania, jak usługi mobilne, mobilne interfejsy itp.

Program kształcenia na tej specjalności przystosowany jest do aktualnych zapotrzebowań rynku pracy i obejmuje podstawy oraz bardziej zaawansowane metody programowania, w tym współpracę z różnymi protokołami sieciowymi, programowanie aplikacji internetowych oraz wykorzystanie różnorakich bibliotek m.in. o zastosowaniach geoinformatycznych i multimedialnych. Wprowadza również w takie zagadnienia jak: nawigacja satelitarna (system GPS) czy systemy geoinformacyjne oraz projektowanie mobilnych interfejsów użytkownika.

Jako absolwent specjalności technologie mobilne, oprócz posiadania ogólnych kompetencji z dziedziny informatyki, będziesz wyposażony w wiedzę i umiejętności przydatne w projektowaniu, implementacji i uruchamianiu różnorakich aplikacji w środowisku urządzeń mobilnych. Nauczanie w ramach tej specjalności opieramy o różne technologie, a także aktualnie używane na rynku platformy i systemy. Szczególnie dbamy o to, aby program kształcenia na tej specjalności był pod tym względem stale aktualizowany i podążał za dokonującymi się zmianami. Obecnie w toku nauki wykorzystywane są systemy Android, iOS, Windows Phone, Maemo, a także technologie, takie jak JME, XNA, SilverLight i inne.
Dzięki temu staniesz się dobrze przygotowanym specjalistą, który sprosta wymaganiom najbardziej wymagających pracodawców.

MODUŁ KSZTAŁCENIA Z ZAKRESU SPECJALNOŚCI: technologie mobilne
Mobilne interfejsy użytkownika i aplikacje multimedialne
Programowanie w technologii Android
Programowanie w technologii Windows Phone
Sieciowe technologie mobilne
Systemy geoinformacyjne i mapy cyfrowe
System nawigacji satelitarnej GPS i jego zastosowania
Aplikacje i usługi mobilne
Wprowadzenie do programowania urządzeń mobilnych

Lista przedmiotów może ulec zmianie.

Wyboru specjalności dokonujesz podczas 5 semestru studiów,
podział na specjalności następuje od 6 semestru studiów.
Warunkiem utworzenia specjalności jest zgłoszenie się minimum 25 studentów.

Cofnij

WSZ na Facebooku