Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Sieci komputerowe i systemy rozproszone

Studia na specjalności sieci komputerowe i systemy rozproszone mają na celu wykształcenie inżynierów z tej dziedziny. Jeśli wybierzesz tą specjalność zdobędziesz praktyczne umiejętności pozwalające na tworzenie środowiska do niezawodnej wymiany i przetwarzania informacji w rozproszonych systemach komputerowych. Nabędziesz wiedzę m. in. w zakresie konfigurowania i administrowania serwerami i elementami sprzętu sieciowego, a także dynamicznie rozwijających się obszarów sieci strukturalnych, bezprzewodowych i szerokopasmowych, projektowania polityki bezpieczeństwa informacyjnego oraz postępowania i dochodzenia po włamaniach do sieci komputerowych.

MODUŁ KSZTAŁCENIA Z ZAKRESU SPECJALNOŚCI: sieci komputerowe i systemy rozproszone
Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi
Bezpieczeństwo pracy sieci komputerowych
Projektowanie sieci komputerowych
Protokoły komunikacyjne
Seminarium dyplomowe
Sieci korporacyjne
Standardy oprogramowania komunikacyjnego
Wielousługowe sieci dostępowe
Zarządzanie sieciami komputerowymi

Lista przedmiotów może ulec zmianie.

Wyboru specjalności dokonujesz podczas 5 semestru studiów,
podział na specjalności następuje od 6 semestru studiów.
Warunkiem utworzenia specjalności jest zgłoszenie się minimum 25 studentów.

Cofnij

WSZ na Facebooku