Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

OPŁATY NA KIERUNKU INFORMATYKA

OPŁATA REKRUTACYJNA – 85 zł

WYSOKOŚĆ CZESNEGO ZA 1 SEMESTR:

 • studia stacjonarne: 2 150 zł!
 • studia niestacjonarne: 2 100 zł *
  SUPER PROMOCJA – SEMESTR STUDIÓW GRATIS *
  !

* SUPER PROMOCJA dotyczy wszystkich semestrów studiów w formie niestacjonarnej:

 • 1 sem. 2 100 zł 1 700 zł
 • 2 sem. 2 100 zł 1 700 zł
 • 3 sem. 2 100 zł 1 850 zł
 • 4 sem. 2 100 zł 1 850 zł
 • 5 sem. 2 100 zł 1 850 zł
 • 6 sem. 2 100 zł 1 850 zł
 • 7 sem. 2 300 zł 2 000 zł

Na ostatnim semestrze studiów czesne zwiększone jest o 200 zł.

CZESNE NA RATY

STUDIUJ JUŻ OD 420 zł/miesiąc! 340 zł/miesiąc NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH!

Wszelkich płatności należy dokonywać wyłącznie przelewem na konto uczelni:
ALIOR BANK SA
19 2490 0005 0000 4530 3202 1283
Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku
ul. Pelplińska 7, 80-335 Gdańsk
W tytule wpłaty należy wpisać: imię i nazwisko, opłata rekrutacyjna/czesne, informatyka.

Cofnij

WSZ na Facebooku