Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Inżynieria systemów informacyjnych

Studia na specjalności inżynieria systemów informacyjnych mają na celu wykształcenie inżynierów – programistów, jak też specjalistów w zakresie baz i hurtowni danych. Studia te wprowadzają w tajniki programowania przekazując wiedzę informatyczną dotyczącą programowania komputerów, inżynierii oprogramowania, programowania obiektowego oraz programowania aplikacji dla urządzeń mobilnych. Szczególny nacisk położyliśmy na umiejętność rozwiązywania problemów w ramach projektów grupowych. Studia te pozwalają wykształcić umiejętności potrzebne do identyfikacji, analizy i oceny złożonych systemów informacyjnych wspierających np. zarządzanie przedsiębiorstwem.

MODUŁ KSZTAŁCENIA Z ZAKRESU SPECJALNOŚCI: inżynieria systemów informacyjnych
Aplikacje internetowe i usługi w technologii JAVA
Bezpieczeństwo zastosowań informatyki
Podstawy technologii .NET
Programowanie w c-sharp
Seminarium dyplomowe
Systemy równoległe i rozproszone
Systemy GIS
Wytwarzanie systemów informatycznych
Zaawansowane techniki wyszukiwania informacji

Lista przedmiotów może ulec zmianie.

Wyboru specjalności dokonujesz podczas 5 semestru studiów,
podział na specjalności następuje od 6 semestru studiów.
Warunkiem utworzenia specjalności jest zgłoszenie się minimum 25 studentów.

Cofnij

WSZ na Facebooku