Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Grafika komputerowa

Studia na specjalności grafika komputerowa mają na celu rozwój specjalistów ze zdolnościami artystycznymi zajmujących się komputerowym wspomaganiem grafiki przeznaczonej do druku, animacji, grafiki na potrzeby Internetu oraz multimediów. Zajęcia dydaktyczne na tej specjalności mają za zadanie rozbudowanie wyobraźni graficznej i przestrzennej oraz wykształcenie umiejętności komponowania graficznego i estetyki posługując się przy tym narzędziami multimedialnymi. Podczas zajęć praktycznych w laboratoriach komputerowych zapoznasz się m. in. ze sprzętem oraz oprogramowaniem wspomagającym przetwarzanie grafiki. Będziesz realizować ciekawe zadania projektowe z wykorzystaniem najnowszych technologii komputerowych.

MODUŁ KSZTAŁCENIA Z ZAKRESU SPECJALNOŚCI: grafika komputerowa
Grafika trójwymiarowa
Podstawy grafiki wektorowej
Podstawy projektowania graficznego
Podstawy typografii
Propedeutyka poligrafii
Przekaz wizualny w grafice użytkowej
Seminarium dyplomowe
Zaawansowane metody projektowania graficznego
Zaawansowane projektowanie typograficzne

Lista przedmiotów może ulec zmianie.

Wyboru specjalności dokonujesz podczas 5 semestru studiów,
podział na specjalności następuje od 6 semestru studiów.
Warunkiem utworzenia specjalności jest zgłoszenie się minimum 25 studentów.

Cofnij

WSZ na Facebooku