Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Co po studiach?

Jako absolwent kierunku informatyka zyskujesz:

 • wiedzę i umiejętności do prowadzenia własnej firmy w branży IT,
 • odpowiednie przygotowanie i uprawnienie do podjęcia studiów drugiego stopnia w kraju i zagranicą,
 • praktyczną wiedzę z zakresu informatyki i technologii informacyjnych,
 • umiejętność analizy i projektowania systemów informacyjnych, tworzenia i użytkowania baz danych, projektowania i eksploatacji sieci komputerowych, serwisów internetowych,
 • wiedzę i rozumienie na gruncie elektroniki, techniki cyfrowej i miernictwa elektronicznego, zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nim współpracujących oraz systemów operacyjnych,
 • umiejętność programowania komputerów i znajomość inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespole programistycznym,
 • podstawową wiedzę z zakresu grafiki komputerowej i animacji, modelowania, prognozowania, symulacji oraz sztucznej inteligencji,
 • odpowiednie przygotowanie i uprawnienie do podjęcia studiów drugiego stopnia w kraju i zagranicą.

Po studiach możesz podjąć pracę w:

 • instytucjach i urzędach wdrażających internetowe systemy obsługi klientów,
 • przedsiębiorstwach informatycznych projektujących i wdrażających aplikacje i systemy internetowe,
 • podmiotach gospodarczych działających w obszarze handlu elektronicznego i e-usług,
 • działach przedsiębiorstw zajmujących się promocją i marketingiem firm w Internecie,
 • instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych,
 • studiach projektowych.

Możesz pracować np. jako:

 • administrator sieci komputerowych i bezpieczeństwa informacyjnego,
 • programista,
 • webmaster,
 • analityk,
 • wdrożeniowiec i pracownik technicznej obsługi systemów informatycznych, twórca gier komputerowych.
Cofnij

WSZ na Facebooku