Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Cele kształcenia na kierunku informatyka

Naszym celem jest:

  • wykształcenie specjalistów – inżynierów, w dziedzinie nowych technologii, posiadających wiedzę i umiejętności na temat metod tworzenia, przetwarzania i przekazu informacji, posiadających świadomość technologii oraz zasad tworzenia urządzeń mobilnych i oprogramowania, znających języki programowania oraz programy do tworzenia grafiki i animacji,
  • wykształcenie umiejętności pozyskiwania, przetwarzania, analizowania i prezentacji danych,
  • wyposażenie studentów w narzędzia i metodologię tworzenia aplikacji e-biznesowych począwszy od tworzenia stron, portali, serwisów internetowych poprzez projektowanie i implementację systemów bazodanowych oraz zaawansowanych aplikacji sieciowych,
  • zapoznanie z prawnymi aspektami dotyczących Internetu oraz zagadnień związanych z bezpieczeństwem i ochroną danych w sieci.
Cofnij

WSZ na Facebooku