Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Informatyka

Rekrutacja na semestr zimowy r. akad. 2018/2019 ZAKOŃCZONA.

 

Do studiowania na kierunku INFORMATYKA serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które chciałyby zostać INŻYNIEREM INFORMATYKIEM!

STUDIUJ JUŻ OD 420 zł/miesiąc!
340 zł/miesiąc na studiach niestacjonarnych!

Po ukończeniu studiów na kierunku informatyka będziesz mógł z powodzeniem ubiegać się o pracę
w najlepszych firmach branży IT. Jeśli cenisz sobie niezależność i chcesz przenieść swoje umiejętności i pasję na zyski, załóż własną firmę informatyczną!

Wybierz ten kierunek, jeśli chcesz wziąć udział w tworzeniu nowych technologii i narzędzi informatycznych. Podczas studiów na kierunku informatyka poznasz języki programowania, a także programy do tworzenia grafiki i animacji. Nauczysz się tworzyć m.in. aplikacje e-biznesowe, począwszy od stron www, portali, serwisów internetowych poprzez zaawansowane aplikacje sieciowe. Wyposażymy Cię w wiedzę i umiejętności tworzenia, przetwarzania i przekazu informacji oraz zasad tworzenia urządzeń mobilnych.

Już podczas studiów zmierzysz się z wyzwaniami współczesnej informatyki! Studiując informatykę zdobędziesz także umiejętność m.in. projektowania i analizy systemów informacyjnych, tworzenia i użytkowania baz danych, a także projektowania i eksploatacji sieci komputerowych. Nauczysz się posługiwać się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu informatyki, który pozwoli Ci pogłębiać wiedzę i pozyskiwać informacje
z najnowocześniejszej literatury. Umiejętności praktyczne nabędziesz podczas praktyk zawodowych
u potencjalnych pracodawców z branży IT.

Inżynier informatyk…
Informatycy świadczą usługi indywidualnym klientom, małym przedsiębiorstwom lub m.in. pracują jako programiści w dużych firmach komputerowych. Powszechność informatyki spowodowała, że zawód informatyka stał się także jednym z najbardziej perspektywicznych i najlepiej wynagradzanych zawodów w Polsce
i na świecie. Popyt na specjalistów IT rośnie!

Najprościej – czym jest informatyka…
Informatyka jest nauką techniczną, ściśle związaną z matematyką, zajmującą się technologią przetwarzania informacji oraz budową systemów informatycznych.


STUDIUJ INFORMATYKĘ JEŚLI CHCESZ M.IN. NAUCZYĆ SIĘ:

  • posługiwać językami programowania oraz odpowiednimi narzędziami informatycznymi do sterowania systemami elektronicznymi,
  • odpowiedniego wykorzystywania różnych współczesnych systemów operacyjnych,
  • projektować i realizować systemy informatyczne używając właściwych metod, technik i narzędzi,
  • pełnić funkcję np. programisty, administratora sieci komputerowej lub analityka systemów komputerowych,
  • planować i przeprowadzać eksperymenty informatyczne, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.

CELE KSZTAŁCENIA CO PO STUDIACH CZAS TRWANIA STUDIÓW OPŁATY PRZEDMIOTY PRAKTYKI ZAWODOWE


Specjalności
(wyboru specjalności dokonujesz podczas 5 semestru studiów, podział na specjalności następuje od 6 semestru studiów):

Cofnij

WSZ na Facebooku