Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

NEGOCJACJE BIZNESOWE W PRAKTYCE


Wydział Informatyki i Zarządzania Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku serdecznie zaprasza na SZKOLENIE NEGOCJACJE BIZNESOWE W PRAKTYCE.

 

Główne cele szkolenia z zakresu praktyki negocjacyjnej obejmują:

 • skuteczne i efektywne przygotowanie oraz planowanie procesu negocjacyjnego;
 • określenie cech skutecznego negocjatora;
 • poznanie czynników sytuacji konfliktowej i radzenie sobie w takich sytuacjach;
 • zrozumienia strategii oraz poznanie i stosowanie charakterystycznych technik negocjacyjnych,
 • poprawę umiejętności komunikacyjnych w zakresie werbalnym i niewerbalnym,
 • doskonalenia zdolności perswazyjnych,
 • poznanie „chwytów” stosowanych w procesie negocjacyjnym.

Formuła zajęć przewiduje interaktywne zajęcia konwersatoryjne, symulacyjne, pokazowo-instruktażowe i ćwiczeniowe, angażujące uczestników w wykonywanie różnorodnych zadań kształtujących praktyczne umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne. Zajęcia typowo warsztatowe – oddające realność procesu negocjacyjnego w biznesie – prowadzić będę doświadczeni praktycy z zakresu negocjacji handlowych. Zrozumienie istoty procesu negocjacyjnego powinno zatem  przyczynić się do zwiększenia skuteczności i efektywności komunikacji biznesowej.

PROGRAM KURSU

Panel 1 – Konflikt – jego przyczyny i skutki; zarządzanie konfliktem; podatność i reakcje osobiste.

Panel 2 – Fazy procesu negocjacyjnego; BATNA, WATNA, ZOPA.

Panel 3 – Elementy komunikacji werbalnej i niewerbalnej w negocjacjach.

Panel 4 – Strategie i techniki negocjacyjne.

Panel 5 – Symulacje negocjacyjne.

Panel 6 – Mocne i słabe strony negocjatora, asertywność, dalsze kierunki doskonalenia umiejętności negocjacyjnych.

Kurs dedykowany jest przede wszystkim do:

 • handlowców doskonalących warsztat sprzedażowy,
 • specjalistów zainteresowanych poprawą osiąganych dotychczas wyników negocjacyjnych,
 • menedżerów mających kontakt z ludźmi i budujących relacje lojalnościowe,
 • zespołów zadaniowych, wypracowujących wspólne decyzje,
 • innych osób, których działania zależą od skuteczności i efektywności porozumień zawieranych z innymi ludźmi.

CENA KURSU
450 zł

CZAS TRWANIA KURSU
16 godzin (1 h=45 minut)

TERMIN KURSU
październik 2018 r.

PROWADZĄCY
dr Marek Makowski

MIEJSCE KURSU
Siedziba Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

UKOŃCZENIE KURSU
Warunkiem ukończenia kursu jest obecność i czynne uczestnictwo w zajęciach.
Ukończenie kursu POTWIERDZAMY WYDANIEM CERTYFIKATU!

REKRUTACJA
odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.
Za zgłoszenie uznajemy złożenie/przesłanie wymaganych dokumentów oraz dokonanie opłaty za kurs.

Wymagane dokumenty:
1. wypełnione podanie (druk dostępny w dziale promocji i rekrutacji oraz na stronie)
2. kserokopia dowodu osobistego (dowód do wglądu przed rozpoczęciem kursu)
3. potwierdzenie wpłaty za kurs
Dokumenty należy składać w dziale promocji i rekrutacji p.101 lub przysłać jako skan na adres rekrutacja@wsz.pl .

Warunkiem uruchomienia kursu jest zgłoszenie się i dokonanie opłaty przez minimum 10 osób.

OPŁATĘ ZA KURS
należy dokonać przelewem na konto uczelni.

KONTAKT
Jeśli zainteresowała Cię oferta szkolenia zapraszamy do kontaktu z działem promocji i rekrutacji:

 

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!
LICZBA UCZESTNIKÓW OGRANICZONA!

 

 

 

Cofnij

WSZ na Facebooku